חשבונית מס פיקטיבית

כידוע, רשות המסים מאפשרת לעוסק לקזז את סכום המע"מ הנקוב בחשבונית מס, וזאת על פי סעיף 38(א) לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו – 1975 "עוסק זכאי לנכות מהמס שהוא חייב בו את מס התשומות הכלול בחשבונית מס שהוצאה לו כדין…". מכאן, עולה השאלה מהי הסנקציה המוטלת על עוסק שמנכה חשבוניות מס שהוצאו שלא כדין. 

לצורך הפחתת חבות המס לרשות המסים, עוסקים רבים מבצעים שימוש בקיזוז חשבוניות פיקטיביות שכל מטרתן היא בהגדלת הוצאות העוסק ובכך להביא להפחתת תשלום המס. 

חשוב לציין, השימוש בחשבונית פיקטיבית היא אחת מעבירות המס החמורות ביותר, בית המשפט מגדיר את השימוש בתופעה כ"אבי אבות הטומאה", וכדברי בית המשפט העליון בע"פ 3151/13 חליל עבדאללה נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 24.4.14):

"ייצור החשבוניות הפיקטיביות והפצתן התנהל במשך תקופה ממושכת והיה לדרך חיים המכניסה בקלות כספים רבים. העבירה של הפצת חשבוניות פיקטיביות היא חמורה ביותר כאשר מדובר בעבירות מס. בע"פ (ת"א) 70637/99 מדינת ישראל נ' אברהם [פורסם בנבו] (18.8.1999) ציין בית המשפט כי:

"העבירה של הפצת חשבוניות פיקטיביות היא אבי אבות הטומאה כשמדובר בעבירות מס. לא סתם השתמטות ממס, לא התחמקות מרישום, מדיווח או מתשלום, אלא יצירה מאין של חשבוניות פיקטיביות שמחטיאות גם את מי שמייצר אותן ולא פחות מכך את מי שמשתמש בהן""

מפסיקת בית המשפט לאורך השנים עלו מספר סוגים לחשבוניות מס פיקטיביות:

  • חשבוניות שאין מאחוריה עסקה כלשהי- המקרה החמור ביותר, בפועל לא בוצעה עסקה כלשהי, אך העוסק דרש ניכוי מס תשומות במטרה להגדיל את הוצאותיו.
  • חשבונית שסכום התמורה בה מנופח- הייתה עסקה בפועל, אך הסכום המצוין על גבי החשבונית אינו תואם את התמורה.
  • חשבונית זרה- המקרה הקל ביותר, בוצעה עסקה אמיתית והסכום המצוין על גבי החשבונית משקף את הסכום האמיתי, אך הצד שביצע את העבודה בפועל לא ניפק את החשבונית, כך הלכה למעשה, ניתן לנכות את מס התשומות מבלי שמבצע השירות ישלם את מס העסקאות.

יובהר, הסוגים שצוינו, עולים לכדי הגדרה של חשבונית מס שהוצאה שלא כדין, אך מדרג הענישה יהיה שונה. 

כך למשל, לפי פסיקת בית המשפט דרך המלך בעבירות שבוצעו על ידי שימוש בחשבוניות פיקטיביות במדרג החמור היא גזירת עונש מאחורי סורג ובריח!! 

בנוסף לענישה הפלילית, העוסק כפוף לסנקציה אזרחית כבדה, כך לצורך הדוגמה תשלום כפל מס לפי סעיף 50 לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו – 1975 ולפסילת ספרים לפי סעיף 77ב לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו – 1975.

משרדנו בעל ניסיון עשיר בתחום הכלכלי, הן האזרחי והן הפלילי. מומלץ להתייעץ עם עו"ד שמתמחה בתחום, בכל מקרה בו זומנתם לחקירה.

ליצירת קשר
לפגישת ייעוץ

צרו איתנו קשר

גלילה למעלה
דילוג לתוכן